Документация

 1. Аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау
 2. Білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидалары
 3. Білім туралы құжаттың телнұсқасын беру
 4. Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании
 5. Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование
 6. Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования
 7. Правила распределения мест в общежитиях организаций образования 
 8. Прием в типо рус
 9. Прием документов для прохождения аттестации
 10. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидалары
 11. ТжКБҰ білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру
 12. ТжКБҰ қабылдау
 13. Мемлекеттік бiлiм беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттар қабылдау
 14. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организ
 15. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарында білім алатын және тәрбиеленетін жекелеген санаттағы азаматтарға, сондай-ақ қорғаншылықт
 16. Правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *